Aanmelden

Schoolgids

Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College zijn beide in Rijswijk gevestigd, aan de rand van Den Haag. De scholen bieden onderwijs aan leerlingen in een grootstedelijke en internationale omgeving. Onze scholen herbergen ‘een wereld aan talenten’.

Op het Rijswijks Lyceum kunnen leerlingen onderwijs volgen in de afdelingen vwo, havo en mavo. Het vwo kent de atheneum- en de gymnasiumvariant. We hebben een aparte opleiding voor hoogbegaafde leerlingen. Het Van Vredenburch College is een beroepsgerichte vmbo-school. Hier kunnen de leerlingen een basis- of een kaderberoepsgerichte opleiding volgen. Het Van Vredenburch College verzorgt onderwijs in de richtingen Economie & Ondernemen, Produceren Installeren en Energie en Zorg en Welzijn.

Alles wat je over de school wilt weten kun je teruglezen in de schoolgids. Hierin vind je o.a. informatie over:

  • De visie van de school.
  • Een overzicht van functionarissen op de school.
  • Hoe we met ouders communiceren.
  • Welke regels wij hanteren.
  • Hoe we het onderwijs vormgeven.
  • Hoe we leerlingen (extra) begeleiden.
  • Hoe we omgaan met cijfers en toetsen.
  • Hoe je contact kunt leggen.
  • En nog veel meer…

Download hier: De schoolgids