Aanmelden

Schoolkosten

Elk jaar vragen wij aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen een vrijwillige financiële bijdrage in de schoolkosten om extra activiteiten en voorzieningen te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage is 125 euro. Ouders kunnen deze schoolkosten direct bij ons voldoen via een digitaal systeem: WIS Collect.

De schoolkosten kunnen ook verrekend worden met de Ooievaarspas van de Gemeente Den Haag. Wij vragen ouders die over deze pas beschikken voor hun  zoon/dochter deze aan het begin van het schooljaar te laten scannen op school. In de gemeente Rijswijk helpt de Stichting Kei hiermee.

Overige niet-klassikale activiteiten

In de loop van het jaar worden ook niet-klassikale activiteiten georganiseerd, zoals vak-excursies en uitstapjes naar binnen- en buitenlandse bestemmingen. Over deze activiteiten krijgen ouders t.z.t van de vakdocent en/of de teamleider informatie en ontvangen zij aparte betaaluitnodigingen via WIS Collect.

Reductie en kwijtscheldingsregeling

Ouders kunnen een beroep doen op deze regeling door vóór 1 oktober 2020 schriftelijk een gemotiveerd verzoek hiervoor in te dienen bij de administratie van de school. De school zoekt in overleg met ouders naar een oplossing op maat. 

Heeft u vragen over de ouderbijdragen, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor tijdens de openingsuren van de school bellen: 070- 3364944 (mevr. Brugge). Of u kunt uw vragen stellen via: ouderbijdragen@rijswijkslyceum.nl