Aanmelden
14 september 2020

Neerleggen taken PAS

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Via deze weg wil ik u informeren dat de teamleider bovenbouw havo/vwo, de heer Passet, vanwege privéomstandigheden helaas heeft moeten besluiten zijn taken op de school neer te leggen.

De taken van de heer Passet zullen met ingang vanaf dinsdag 15 september worden overgenomen door de heer Veldhuizen. De heer Veldhuizen heeft al eerder naar tevredenheid een teamleider vervangen en kent onze school dus goed.

De lessen Engels van de heer Passet aan 6 VWO worden inmiddels al overgenomen door mevrouw Broekhoven.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
J. Bos,
Rector Rijswijks Lyceum &
Van Vredenburch College

Geplaatst in: Brieven, Persberichten