Aanmelden
20 februari 2019

Rekentoets Voorexamenklassen 2018-2019

De afgelopen jaren was de rekentoets een verplicht onderdeel van het schoolexamen en voor de huidige eindexamenkandidaten is dat nu nog zo. Echter, recent is er gesproken over de rekentoets, waar vanuit het onderwijsveld en de politiek veel kritiek op is. De verplichte rekentoets verdwijnt, maar het is onduidelijk of en wat er eventueel voor in de plaats komt. De minister heeft hier tot op heden nog geen volledige duidelijkheid over gegeven. Rekenen wordt een onderdeel van het vak wiskunde en wordt in het examen getoetst. Voor leerlingen die geen wiskunde hebben in hun eindexamenpakket is nog onduidelijk hoe rekenvaardigheid geborgd gaat worden. [..]
Geplaatst in: Brieven