Aanmelden
18 januari 2019

Technische mavo op het Van Vredenburch College

Voor leerlingen met belangstelling voor techniek op mavoniveau, biedt het Van Vredenburch College vanaf schooljaar 2019/2020 het profiel “Wetenschap & Technologie” aan. Naast de normale theorievakken volgen leerlingen vanaf het eerste leerjaar ook praktijkvakken in de techniek. Om de leerlingen een zo goed mogelijk beeld van alle mogelijkheden te geven, gaan ze vanaf klas 1 uitgebreid aan de slag met praktijklessen in de techniek. Daarnaast bezoeken ze bijvoorbeeld ook techniekbeurzen en bedrijven.

In leerjaar 3 en 4 van de technische mavo wordt het profiel “Wetenschap & Technologie” als extra vak aangeboden, bovenop de zes examenvakken die leerlingen in het derde en vierde jaar van de mavo normaal gesproken volgen. De leerlingen krijgen te maken met elektrotechniek, installatietechniek en energievraagstukken. Maar ook ICT toepassingen en het bouwen van een drone kunnen op het programma staan. Uiteindelijk behalen leerlingen na vier jaar het ‘gewone’ mavodiploma met een certificaat “Wetenschap en Technologie”. Op deze manier zijn mavoleerlingen beter voorbereid op een technische vervolgopleiding.

Om er zeker van te zijn dat de leerlingen de juiste vaardigheden aanleren, hebben het Van Vredenburch College en het ROC Mondriaan de handen ineen geslagen. Samen hebben ze bepaald hoe de lessen zijn gevuld en welke technische onderdelen op het Van Vredenburch College worden aangeboden. Door deze samenwerking is het voor leerlingen die voor Nederlands en rekenvaardigheid uitstekende resultaten behalen, zelfs mogelijk om op het MBO te versnellen.

Het Van Vredenburch College biedt het profiel ‘Wetenschap en Technologie aan in de mavo om bij te dragen aan de toenemende vraag naar technisch geschoolde werknemers. Op deze manier probeert de school ook in te spelen op actuele vraagstukken als duurzaamheid en energietransitie. De vraag naar technici is groot en de behoefte aan opgeleide vakmensen blijft de komende jaren onveranderd toenemen. Er liggen in de technische sector voor de leerlingen dan ook goede beroepsperspectieven. Deze route biedt ook de mogelijkheid om de wat meer praktisch ingestelde jongens en meisjes in de mavo een uitdagende, meer praktische, opleiding te bezorgen.

Meer informatie
Meer vragen over de opleiding “Wetenschap & Technologie” op het Van Vredenburch College? Neem dan contact op met het directiesecretariaat José Vermijs
Geplaatst in: Persberichten