Aanmelden
18 december 2018

Atheneum en gymnasium op het Rijswijks Lyceum

Het Rijswijks Lyceum werkt sinds enige tijd aan het vernieuwen van het vwo-aanbod. Zo hebben we er bewust voor gekozen om het gymnasium binnen het vwo meer nadrukkelijk te profileren. Op het atheneum en gymnasium zijn wetenschappelijke voorbereiding, persoonsvorming en wereldburgerschap fundamentele onderdelen binnen het uitdagende onderwijsprogramma, dat gericht is op algemene ontwikkeling en brede vorming van kennis en vaardigheden. Op het gymnasium ligt daarnaast veel nadruk op klassieke vorming. De gymnasiumleerlingen ervaren op verschillende manieren hoe de klassieke oudheid verbonden is met verleden, heden en toekomst. De leerlingen leren over de wijze waarop klassieke taal en onze cultuur met elkaar verbonden zijn en over de manier waarop de klassieken betekenis krijgen in de moderne tijd. Gymnasiumleerlingen leren op een verdiepende manier naar de wereld kijken. Ze leren over de verschillende ‘geestesproducten’ van de mens: taal, literatuur, wetenschap, cultuur, kunst, architectuur, geschiedenis en (oosterse en westerse) filosofie.

Wilt u meer te weten komen over ons atheneum of gymnasium? Lees dan het boekje Kun jij de uitdaging aan? Dit boekje is te vinden op onze website of aan te vragen via de administratie van onze school.