Aanmelden
30 november 2018

Leerlingstatuut

Ben je benieuwd naar jouw rechten en plichten op onze school?

De leerlingen in de medezeggenschapsraad hebben in overleg met de directie een nieuw leerlingenstatuut opgesteld. Op 28 november is dit nieuwe leerlingenstatuut vastgesteld voor onze school. In het statuut staan de rechten en plichten van leerlingen op onze school beschreven. Het oude statuut was verouderd en was aan herziening toe. Het nieuwe leerlingenstatuut is gebaseerd op een voorbeeld van het LAKS.

> Je kan het hele statuut hier lezen

Geplaatst in: Persberichten