Aanmelden
12 oktober 2018

Van Rijswijks Lyceum tot Harvard

Elk jaar presenteren leerlingen van 5 havo en 6 vwo van het Rijswijks Lyceum de uitkomsten van een onderzoek wat ze hebben uitgevoerd voor één van hun vakken, het zogenaamde profielwerkstuk. In het kader van het 60-jarig jubileum van het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College, waren er dit keer drie oud-leerlingen van de school aanwezig om onze eigen examenkandidaten te inspireren.

Tasmia Mirza (oud leerling Havo, 2011) heeft na haar examen een rondgang gemaakt langs verschillende internationale top universiteiten zoals Cambridge en Harvard, en is nu betrokken bij het onderzoek naar immunotherapie als kankerbehandeling. Amir Ali Abadi (oud leerling Vwo, 2005) vertelde vol enthousiasme over zijn onstuimige jeugd, zijn oneindige nieuwsgierigheid naar kennis, zijn studies economie, politicologie, sociologie, en zijn positie als studiecoördinator aan de Universiteit Leiden. Tenslotte vertelde Rohit Kharbanda (oud leerling Vwo, 2010) over de stappen die hij heeft moeten zetten om succesvol hartchirurg te worden, alsmede het promotieonderzoek wat hij uitvoert voor het Erasmus MC.

Kortom, drie goede sprekers met een interessant verhaal, die uitstekend als rolmodel en voorbeeld dienen voor onze nieuwste lichting examenkandidaten. Leerlingen en ouders waren zichtbaar onder de indruk, en één jongen uit 5 Havo beloofde al om over 8 jaar ook een inspirerende speech te komen houden over zijn succesvolle leven. Precies het doel wat we wilden bereiken! De presentaties van onze eigen leerlingen waren ook van hoge kwaliteit, dus wij hebben alle vertrouwen in een succesvolle carrière als student!

Geplaatst in: Persberichten
Van Rijswijks Lyceum tot Harvard
Van Rijswijks Lyceum tot Harvard