Aanmelden
22 januari 2018

Bezoek museum van Escher, 1H

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Volgende week vrijdag 26 januari gaat de klas 1H onder begeleiding van lesgevende docenten naar het bijzondere museum van Escher
in Den Haag. De leerlingen worden met de bus gehaald en gebracht bij school. Na het bezoek volgen de leerlingen de gewone lessen weer op school.
Geplaatst in: Brieven