Aanmelden
18 maart 2021

Aanpassing overgangscriteria 2020-2021

Duidelijke overgangsregels zijn belangrijk. Alleen op die manier kunnen we een goede inschatting maken wat voor elke leerling haalbaar is na dit schooljaar. Vanwege de bijzondere omstandigheden as gevolg van corona hebben we, in overleg met de Medezeggenschapsraad, besloten om de overgangsregels voor schooljaar 2021-2022 enigszins te verruimen.
Geplaatst in: Brieven, Persberichten