Aanmelden
17 maart 2020

Update School/Coronacrisis

Beste ouders en leerlingen,

In deze bijzondere tijd, waarbij alle lessen zijn komen te vervallen, is het goed om te beseffen dat het nu geen vakantie is. We zullen op korte termijn alle leerlingen vragen om weer aan het werk te gaan voor school. Dat is belangrijk om straks je diploma te halen en over te kunnen overgaan naar het volgende leerjaar.

Nu de school voor lessen gesloten is, is het heel belangrijk dat we makkelijk contact kunnen leggen met ouders en leerlingen. De bedoeling is dat vanaf volgende week je mentor contact met je opneemt over de voortgang van jouw schoolwerk. Daarom verzoeken we alle leerlingen:

- om hun eigen 06 nummer via ‘berichten in magister door te geven aan de eigen mentor.

- om in magister te controleren of het nummer van je ouders/verzorgers correct is. Indien het niet (meer) klopt, geef dan ook het juiste telefoonnummer van je ouders/verzorgers aan je mentor door in datzelfde bericht.

We zijn op dit moment heel druk om het onderwijs digitaal te maken zodat jullie thuis verder aan school kunnen werken. We verwachten dat we jullie vrijdag 20 maart a.s. kunnen laten weten hoe dit gaat verlopen en wat je moet doen om bij het schoolwerk te komen. Houd de berichten via magister dus goed in de gaten!
Vandaag is bekend geworden dat de schoolexamens en praktijkexamens voor de eindexamenkandidaten kunnen doorgaan. We moeten nog uitwerken op welke wijze dit dan kan plaatsvinden. Ook hierover horen de eindexamenkandidaten uiterlijk vrijdag 20 maart meer.

Voor alle duidelijkheid: tot nadere aankondiging komen, naast de reguliere lessen, ook alle andere bijeenkomsten te vervallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geplande ouderavonden en het spotlightfestival.

Ook goed om te weten; vanaf volgende week worden de bedragen van de geannuleerde schoolreizen teruggestort aan de ouders/verzorgers die hiervoor al (een deel) hadden betaald.

Ik hoop jullie, voor dit moment, voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

J. Bos
Rector Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College

Geplaatst in: Persberichten