Aanmelden
15 maart 2020

Sluiting van de school i.v.m. Corona-maatregelen

Beste ouder/verzorger,

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

Wat betekent dit voor u?
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast. Graag geven we u duidelijkheid wat de consequenties zijn van dit kabinetsbesluit voor u als ouder:

- alle leerlingen blijven vanaf maandag 16 maart 2020 thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in vitale beroepen en zij geen andere opvangmogelijkheid hebben. In principe kunnen zij dan worden opgevangen op school;

- de eerste dagen zal de school, zoveel als mogelijk, gebruiken om afstandsonderwijs in te richten, zodat kinderen thuis schoolwerk kunnen doen in de periode dat de school gesloten zijn;

- uiteraard zijn er grote zorgen voor de leerlingen die examens moeten doen. We volgen nauwkeurig de landelijke ontwikkelingen en zullen u in de loop van de komende week nader informeren.

We gaan ons best doen om het afstandsonderwijs zo goed en zo snel mogelijk vorm te geven. We zullen komende dagen zoeken naar manieren om leerlingen leertaken voor thuis op te geven. Waarschijnlijk zullen we dit zoveel mogelijk via de digitale weg organiseren. Hoe we dit precies gaan doen zullen we in de loop van deze week aan u laten weten. 

Op dinsdag 17 maart zullen we de leerlingen, volgens een strak rooster, uitnodigen om op school hun boeken te komen ophalen uit de kluisjes. De leerlingen ontvangen hiervoor maandag een ophaalrooster.  Hierbij geldt nog steeds dat je bij bepaalde gezondheidsklachten voor de zekerheid thuis moet blijven. Dit is dus ook van toepassing voor het ophalen van boeken op dinsdag. Blijf thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. In dat geval moet er over het ophalen van boeken een andere afspraak worden gemaakt. 

Opvang van leerlingen (voor ouders in cruciale beroepen)
Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen  vindt u een overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens COVID-19 uitbraak. Heeft u een beroep in de vitale sector en heeft u behoefte aan opvang van uw kind, meldt dit dan maandag of dinsdag bij de administratie van onze school via 070 336 4944. Als we in kaart hebben hoeveel ouders hiervan gebruik willen maken, zullen we laten weten hoe we deze opvang zullen organiseren. 

Actuele informatie en nieuwe ontwikkelingen
Vooral via de mail en via de website www.rijswijkslyceum.nl en www.vanvredenburchcollege.nl houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als we meer weten over de gevolgen van de examens. Houd deze informatiebronnen daarom in de gaten. Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met de administratie van onze school via 070 336 4944. De administratie zal dagelijks de vragen verzamelen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

Tot slot
We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.
We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Bos
rector Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College

Geplaatst in: Persberichten