Aanmelden
13 maart 2020

Informatie over maatregelen corona-virus op school

Geachte ouder/verzorger,

Ongetwijfeld heeft ook u ook de afgelopen dagen de berichtgeving gevolgd over de maatregelen t.a.v. het corona-virus. De maatregelen die de Nederlandse overheid heeft getroffen, hebben ook gevolgen voor onze school en het onderwijs aan uw kind. In deze brief wil ik een aantal zaken op een rijtje zetten waar u als ouder/verzorger rekening mee moet houden.

Als school sluiten wij ons aan bij de richtlijnen en adviezen zoals die door de overheid en het RIVM worden uitgevaardigd. Gisteren is duidelijk geworden dat er landelijk vergaande maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Duidelijk is ook geworden, om allerlei redenen, dat de scholen geacht worden om open te blijven.

Dat neemt niet weg dat de andere maatregelen ook voor ons gelden. De overheid roept op om bij bepaalde gezondheidsklachten voor de zekerheid thuis te blijven. Blijf thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Deze richtlijn geldt dus ook voor medewerkers en leerlingen van onze school. ​

Mocht uw kind last hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts, dan verzoeken wij u dringend om uw kind ziek te melden op school en uw kind thuis te houden totdat de klachten zijn verdwenen. Mochten deze klachten erger worden, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts. Een ziekmelding op school kunt volgens de gebruikelijk procedure doen. Wij zullen afwezigheid van leerlingen op de gebruikelijke manier registreren en afhandelen. Afwezigheid zonder ziekmelding door ouders zien we als ongeoorloofd verzuim.

De richtlijn 'blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts' is dus ook geldig voor onze medewerkers. Dit kan tot gevolg hebben dat meer docenten afwezig zullen zijn dan gebruikelijk bij deze gezondheidsklachten. Het is dus goed mogelijk dat we hierdoor de komende dagen/weken geconfronteerd zullen worden met meer lesuitval. Ik vraag u hiervoor uw begrip.

Verder kan ik u melden dat we, in overleg met het schoolbestuur, hebben besloten om alle schoolreizen tot de zomervakantie te annuleren. We begrijpen dat dit voor de leerlingen een enorme teleurstelling is. Maar we vinden op dit moment de risico's te groot om met groepen leerlingen en medewerkers naar het buitenland te gaan. Dit besluit betekent dat de reizen naar Barcelona, Trier Ieper en Berlijn geen doorgang zullen vinden. We hebben ook besloten dat we alle ouders schadeloos zullen stellen. M.a.w.: de bedragen die u eventueel al heeft betaald aan de school voor deelname aan een van deze reizen, zult u binnenkort teruggestort krijgen. We streven er naar om de betaalde bedragen voor de meivakantie terug te storten.

Tot slot. Het is niet ondenkbeeldig dat we de komende dagen of weken geconfronteerd worden met nog meer maatregelen die onze school en het onderwijs zullen beïnvloeden. We volgen dagelijks de ontwikkelingen en staan in contact met ons bestuur, collega-scholen en overheidsdiensten. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zal ik u daar zeker van op de hoogte stellen.

Laten we allemaal een steentje bijdragen om te proberen de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Dit kunt u doen door o.a. bovenstaande richtlijn in acht te nemen. Ik reken op uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Bos
rector Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College

Geplaatst in: Persberichten