Aanmelden
23 januari 2020

Staking 30 en 31 Januari

Zoals wellicht bekend is er op 30 en 31 januari 2020 een staking aangekondigd voor het onderwijs. Deze staking is gericht op een aantal knelpunten in het onderwijs. In het voortgezet onderwijs wordt gestaakt voor:

  • 80 miljoen euro structureel om de carrièreperspectieven voor onderwijsondersteuners te verbeteren.
  • 675 miljoen euro structureel om het aantal lesuren per docent stapsgewijs te verlagen naar 20 uur, om zo meer begeleidingstijd voor de leerlingen te hebben.
  • 246 miljoen euro structureel voor een grotere doorstroom van leraren naar een hogere salarisschaal.
  • 1,25 procent loonsverhoging bovenop de normale loonruimte zodat leraren en onderwijsondersteuners een inhaalslag kunnen maken.

Bovenstaande eisen worden door de vakbonden en de werkgeversorganisaties ondersteund. Ook op Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College is de stakingsbereidheid daarom heel groot. Meer dan 125 medewerkers zullen aan deze tweedaagse staking deelnemen om bovenstaande eisen kracht bij te zetten. Als gevolg van deze staking zullen op 30 en 31 januari a.s. alle lessen komen te vervallen en zijn de leerlingen dus ‘lesvrij’.

Leerlingen van het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College die op 30 of 31 januari toch naar school willen komen om zelfstandig voor school te werken, zijn van harte welkom. Zij kunnen onder toezicht in de mediatheek van het Rijswijks Lyceum werken aan schoolopdrachten of het voorbereiden van proefwerken. Dit kan tussen 9.00 uur en 16.00 uur. We hebben hier een beperkt aantal plaatsen voor leerlingen om te komen werken. Om toegelaten te worden moeten de leerlingen hun schoolpasje bij zich hebben. Ook is het goed om te weten dat tijdens deze twee dagen de catering is gesloten. Het gebouw van het Van Vredenburch College zal gedurende de staking volledig gesloten zijn.

Houdt u er ook rekening mee dat de bereikbaarheid van de school en de medewerkers beperkt is. De telefoon zal mogelijk niet worden opgenomen en ook de mail zal waarschijnlijk niet meteen worden beantwoord. Vanaf maandag 3 februari zal alles weer volgens rooster verlopen.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en reken op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

J. Bos
Rector Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College

Geplaatst in: Persberichten