Aanmelden

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan in de school. In de medezeggenschapsraad zitten personeel, ouders en leerlingen. De raad bespreekt alle voor de school relevante thema’s. Over een aantal onderwerpen heeft de MR een instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat sommige beleidsvoornemens van de school pas kunnen worden ingevoerd na instemming van de raad. De raad komt zo’n vijf keer per jaar bijeen, samen met leden van de directie.

In het nieuwe schooljaar worden ouders en leerlingen via de website en de nieuwsbrief uitgenodigd om zich beschikbaar te stellen voor het ouder-/leerlingendeel van de medezeggenschapsraad. Data voor bijeenkomsten zullen in de agenda worden vermeld.

Meer informatie kun je opvragen via: het contactformulier of mr@rijswijkslyceum.nl

De school heeft een eigen ouderraad. Regelmatig vinden er bijeenkomsten plaats tussen de ouderraad en de rector. Alle lopende zaken en plannen worden dan besproken.

Informatie kun je opvragen via het contactformulier of ouderraad@rijswijkslyceum.nl.