Aanmelden

Examens

Voor de leerlingen in de examenklassen en de voorexamenklassen gelden een aantal belangrijke regelingen. Deze regelingen moeten elk schooljaar voor 1 oktober zijn vastgesteld en worden gepubliceerd. In het ‘programma van toetsing en afsluiting’ kan je per vak lezen wat je precies moet doen voor het examen. In het examenreglement kan je lezen wat jouw rechten en plichten zijn tijdens het (school)examen. Uiteraard worden de (voor)examenleerlingen ook uitgebreid voorgelicht over de gang van zaken rond het (school)examen. In het overzicht hieronder staan de belangrijkste data m.b.t. het (school)examen. Alle leerlingen die te maken hebben met het (school)examen, ontvangen het examenreglement (en de belangrijkste data) ook in gedrukte vorm.

Tentamenweken schoolexamens examenklassen (4 vmbo, 4 mavo, 5 havo en 6 vwo) 

 • Tentamenweek I: maandag 11 november 2019 t/m maandag 18 november 2019
 • Herkansingen I: vrijdag 6 december 2019 & maandag 9 december 2019 (alleen RL)
 • Tentamenweek II: vrijdag 14 februari 2020 t/m vrijdag 6 maart 2020 
 • Herkansingen II: woensdag 18 maart 2020 (VVC) | vrijdag 27 maart 2020 & maandag 30 maart 2020 (RL) 

Tentamenweken schoolexamens voorexamenklassen (3vmbo, 3 mavo, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo)

 • Tentamenweek A: maandag 18 november 2019 t/m vrijdag 22 november 2019 (VVC) | maandag 13 januari 2020 t/m ma 20 junari 2020 (RL)
 • Herkansingen A: vrijdag 13 december 2019 (VVC) | vrijdag 7 feburari 2020 (RL)
 • Tentamenweek B: maandag 8 juni 2020 t/m maandag 15 juni 2020 (VVC) | maandag 8 juni 2020 t/m woensdag 17 juni 2020 (RL)
 • Herkansingen B: maandag 29 juni 2020 & dinsdag 30 juni 2020 (alleen RL) 

Centraal Schriftelijk Eindexamen

Zie voor de examenroosters: Incidentele roosters

Praktijkexamens VMBO

 • Vanaf woensdag 1 april 2020 

CE AVO Basis

 • Vanaf maandag 14 april 2020

CE AVO Kader

 • Vanaf donderdag 7 mei 2020 

CSE MAVO, HAVO en VWO 1e tijdvak

 • donderdag 7 mei 2020 t/m maandag 25 mei 2020 
 • Uitslag: woensdag 10 juni 2020 

2e tijdvak

 • maandag 15 juni 2020 t/m woensdag 17 juni 2020
 • Uitslag: 26 juni 2020

Diploma-uitreikingen

 • VMBO B/K: maandag 29 juni 3030
 • MAVO: dinsdag 30 juni 2020
 • HAVO/VWO: woensdag 1 juli 2020

Downloads

Hier staan downloads die te maken hebben met toetsing en examens op het Rijswijks Lyceum. Deze bestanden zijn ook beschikbaar onder het onderdeel Downloads.