Aanmelden

Brugklas

Het zal even wennen zijn, straks in het voortgezet onderwijs. De eerste periode op de middelbare school is leuk en spannend. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Samen met je klasgenoten en met de hulp van je mentor voel je je snel thuis. 

Studievaardigheden

In de brugklas leer je ook op welke manieren je vakken kunt leren, taken moet plannen en je agenda kunt bijhouden. Dat noemen we studievaardigheden. We werken als moderne school tijdens de lessen regelmatig op de computer en we maken gebruik van het digibord en het aanwezige wifi-netwerk.

Cito-toetsen

Het Rijswijks Lyceum neemt bij alle brugklasleerlingen een Cito-entreetoets af. Dit is een aanvullende test die ons laat zien of je prestaties op het juiste niveau liggen. Bij deze toets kijken we naar Nederlands, Engels en wiskunde. Ook gedurende de volgende schooljaren zullen we met behulp van Cito-toetsen je leervorderingen op de voet volgen. Dit biedt ons extra informatie zodat we – waar nodig – al in een vroeg stadium kunnen bijsturen.

Ambitieus?

Als je ambitieus bent en laat zien dat je meer in je mars hebt, bieden we je op het Rijswijks Lyceum de mogelijkheid door te stromen naar een hoger niveau. Het komt nogal eens voor dat een leerling met een havoadvies binnenkomt en met een vwo-diploma onze school verlaat.

Device

Alle leerlingen in de brugklas hebben bij ons een device, dat is een laptop of chromebook. Je leert bij ons hiermee goed werken en we bieden veel lesmateriaal online aan. Wij bieden een regeling aan waarbij je een device kan huren of kopen.