Aanmelden

Vacatures en stageplaatsen

DOCENT PIE (produceren, installeren en energie) 2e graad

Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College, beiden gevestigd in Rijswijk, tellen circa 145 personeelsleden. Wij verzorgen voortgezet onderwijs voor ongeveer 1450 leerlingen op verschillende niveaus.
Ons personeel vormt een hecht en enthousiast team dat sterk bij de school is betrokken.

Vacature:

DOCENT PIE (produceren, installeren en energie) 2e graad

* Startdatum: per direct of uiterlijk 01-02-2019
* Bevoegdheid: 2e graad
* Omvang baan: circa 1 fte ( splitsing in twee aanstellingen behoort tot de mogelijkheden)
* Aantal lesuren: circa 27
* Benoeming in schaal LC behoort – afhankelijk van bevoegdheid en ervaring – tot de mogelijkheden
* De lessen worden voornamelijk gegeven in het team van het VMBO
* Affiniteit met metaal- en/of installatietechniek is een préInformatie over de school
Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College zijn beiden in Rijswijk gevestigd, aan de rand van Den Haag. De scholen bieden onderwijs aan leerlingen in een grootstedelijke en internationale omgeving. Onze scholen herbergen ‘een wereld aan talenten’.

Het onderwijs op beide scholen streeft ernaar dat leerlingen binnen klassenverband uitgedaagd worden na te denken over de stof en hun leerproces door middel van activerende opdrachten. Het verwerven van parate kennis is daarbij minstens even belangrijk als het trainen van vaardigheden. De docent heeft hierbij een belangrijke structurerende rol. We streven hiermee naar goede resultaten. Het onderwijs aan jongeren in een grootstedelijke omgeving behelst echter meer dan het nastreven van voldoende examenresultaten.

Wij bieden onze leerlingen ondersteuning om voorbij de hun bekende wereld te kijken, open te staan voor andere opvattingen, hun grenzen op te zoeken en zichzelf te overstijgen. Beweging, lef, betrokkenheid en doelbewustzijn staan centraal binnen onze school en helpen ons om onze doelen te bereiken.

Het doel is om binnen alle afdelingen op het vlak van rendement en examenuitslagen minimaal een voldoende te scoren.

Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College voeren een vooruitstrevend personeelsbeleid. Wij bieden een professionele leeromgeving waarin feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is. Startende docenten worden intensief begeleid. Er is een interne introductiecursus, video-interactie-begeleiding en een intensieve begeleiding door een sectiegenoot en een teamgenoot. De school maakt deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden.

Meer weten?
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van de school, www.rijswijkslyceum.nl of www.vanvredenburchcollege.nl. Hier vindt u ook het telefoonnummer van de rector. U kunt ook contact opnemen met personeelszaken via personeelszaken@rijswijkslyceum.nl of per telefoon op nummer
070-3364943 ma t/m vrij (behalve woensdag) van 8.00-13.00 uur.

Solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 14 november 2018 per mail via bovengenoemd mailadres onder vermelding van “Vacature docent PIE 2e graad”.
De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 19 november 2018.