Aanmelden

Begeleiding nieuwe docenten

In ons schoolplan staan o.a. de volgende strategische doelen geformuleerd die rechtstreeks verband houden met de manier waarop wij onze nieuwe en beginnende docenten willen begeleiden:

  • Iedere medewerker zoekt de uitdaging om te excelleren in zijn of haar werk en wordt hierbij ondersteund.
  • De school vormt een professionele, creatieve leergemeenschap. De organisatie van de school is ingericht om van en met elkaar te leren.

Selectie en begeleiding

In ons personeelsbeleid zullen we bij de werving en selectie van nieuw personeel selecteren op startbekwaamheid en affiniteit met onze scholen, visie en leerlingen. Professionalisering heeft een prominente plek in ons beleid: de gesprekscyclus wordt verder uitgewerkt waarin ontwikkeling centraal staat.

Startende docenten worden intensief begeleid. We groeien toe naar een professionele, creatieve leergemeenschap waarin het leren van en met elkaar centraal staat. De begeleiding van beginnende en nieuwe docenten beoogt hen hierin te begeleiden door veiligheid te bieden, coaching te geven en docenten zich op bovengenoemde gebieden te laten ontwikkelen. Voor alle nieuwe docenten geldt dat zij kunnen rekenen op interne begeleiding, training en coaching.

Wat wordt van jou gevraagd?

Het Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College is een school in Rijswijk, maar met leerlingen die overwegend uit Den Haag afkomstig zijn (Schilderswijk, Spoorwijk, Transvaalbuurt e.d.). Het is een school die daardoor een eigen specifiek karakter heeft met eigen speerpunten en aandachtsvelden.

Een docent op het Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College zal de leerlingen sterk moeten motiveren, stimuleren en opvoeden. Ook zal je structuur moeten bieden en je bewust zijn van taalachterstanden en een andere algemene ontwikkeling dan waar het examen vaak van uit gaat. De school herbergt ook een hoogbegaafdenafdeling. Een docent zal dus rekening moeten houden met, soms grote, verschillen tussen leerlingen.

Meer weten?

Neem contact op via het contactformulier of bel mevr. M. van der Meer via 070-3364943 (ma, di, do & vrij: 08.00-13.00 uur)