Aanmelden

Decanaat

De decaan vervult een belangrijke rol in het studiekeuzeproces. Op de mavo maak je al een sectorkeuze in klas 2. Je bent dan bezig bent met het oriënteren voor een sectorkeuze door bijvoorbeeld naar Spots on Jobs te gaan en de studiekeuzelesjes te volgen. Er zijn vier sectoren: Zorg & Welzijn, Economie, Techniek en Groen. In klas 3 gaan we je voorbereiden op je vervolgstudie. We geven studiekeuzelessen, organiseren een beroepenmarkt, je mag gaan proefstuderen en mbo-scholen bezoeken.

Voor havo/vwo begint dat een jaartje later, in klas drie, waar nagedacht wordt over een profielkeuze. Dit doen we met een week die helemaal in het teken staat van die keuze (de PPO-week) en waarin onder meer lesjes op bovenbouwniveau worden gevolgd en waarbij gespeeddatet wordt met examenleerlingen. In de bovenbouw havo/vwo zijn er vier profielen (Cultuur & Maatschappij (C&M), Economie & Maatschappij (E&M), Natuur & Gezondheid (N&G), Natuur & Techniek (N&T)) en met de keuze voor een profiel zet je al voorzichtig de eerste stap in de richting van je latere studie. In de jaren daarna word je op verschillende manieren voorbereid op je vervolgstudie: we bezoeken hogescholen/universiteiten, je mag gaan proefstuderen, we organiseren studiekeuzelesjes en nog veel meer. Ouders worden nauw bij dit proces betrokken (bij mavo én havo/vwo) door verschillende voorlichtingsavonden en contactmomenten, want steun van het thuisfront is hierin onmisbaar.

Dit alles doen we met één doel: zorgen dat jij, onze leerling, met een tevreden gevoel de middelbare school verlaat en aan een vervolgstudie kan beginnen!