Aanmelden

Het onderwijs op het Rijswijks Lyceum

Op het Rijswijks Lyceum kun je onderwijs volgen in de afdelingen vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo. Ook is er een speciaal onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen. Op het Rijswijks Lyceum krijgen ruim 1000 leerlingen les. Binnen het eigen schoolgebouw valt elke leerling onder de verantwoordelijkheid van een eigen onderwijsteam. Zo waarborgen we de overzichtelijkheid, kleinschaligheid en veiligheid van ons onderwijs.

Uitdagen en ondersteunen

Door middel van activerende opdrachten binnen klasverband dagen wij leerlingen uit om na te denken over de stof en je eigen leerproces. Het verwerven van parate kennis is daarbij minstens even belangrijk als het trainen van vaardigheden. De docent heeft hierbij een belangrijke structurerende rol. Het doel is om binnen alle afdelingen op het vlak van rendement en examenuitslagen minimaal een voldoende te scoren.

Het onderwijs aan jongeren in een grootstedelijke omgeving behelst echter meer dan het nastreven van voldoende rendement en examenresultaten. Je wordt uitgedaagd en ondersteund om te excelleren op een passend onderwijsniveau, waarbij je begeleid wordt naar een bij jou aansluitende vervolgopleiding. Wij stimuleren onze leerlingen zich te ontplooien tot zelfbewuste wereldburgers, die in staat zijn om te schakelen binnen de diversiteit van de maatschappij.

Van Vredenburch College - vmbo

Het Rijswijks Lyceum vormt samen met het Van Vredenburch College één schoolorganisatie. Het Van Vredenburch College is een school voor vmbo. Voor meer informatie over het Van Vredenburch College kijk op vanvredenburchcollege.nl