Aanmelden

Aanmelden eerste leerjaar

Aanmelden voor schooljaar 2020/2021

Op het Rijswijks Lyceum hebben we plaats voor maximaal 204 leerlingen in het eerste leerjaar volgens de volgende streefverdeling:

klas Percentage % 
1 mavo 24,5
1 havo/mavo 24,5
1 havo 25,5
1 vwo/havo 13
1 vwo 13
   
 totaal: 100

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2019-2020, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Aanmelden kan iedere werkdag vanaf 1 februari tot en met 14 februari 2020. Op de volgende data kunt u ook langskomen voor meer informatie over de school (en ook voor aanmelden):

  • Woensdag 5 februari 2020
    van 14.30 tot 19.00 uur
  • Woensdag 12 februari 2020
    van 14.30 tot 19.00 uur

Na aanmelding handelen we conform de regionaal vastgestelde plaatsingsprocedure (https://www.bovohaaglanden.nl/po-vo-procedure).

Bij overaanmelding hanteren we op onze school twee voorrangsregels:

  • Leerlingen die al een broertje of zusje op onze school hebben.
  • Kinderen van eigen medewerkers.

Bij overaanmelding zal er bovendien door een notaris geloot worden.

Intakegesprekken

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Om die reden voeren we met alle toekomstige leerlingen en hun ouders, na plaatsing, een intakegesprek van ongeveer 30 minuten. Op die manier kunnen we alvast kennismaken met nieuwe leerlingen en hun ouders.