Aanmelden

Aanmelden eerste leerjaar

Anmelden voor schooljaar 2021/2022

Op het Rijswijks Lyceum hebben we plaats voor maximaal 228 leerlingen in het eerste leerjaar volgens de volgende streefverdeling:

Basisschooladvies Percentage %
1 mavo/kader 10
1 mavo 22
1 havo/mavo 22
1 havo 23
1 vwo/havo 11,5
1 vwo 11,5
Totaal: 100

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2021-2022, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Informatie en aanmelden

Vanaf 6 februari 2021 tot en met 21 februari 2021 kunnen leerlingen worden aangemeld. Aanmeldingen kunnen worden gedaan door een aanmeldformulier op onze administratie in te leveren. We hebben ook drie speciale aanmeldmomenten. Op deze momenten kunt u ook nog terecht voor vragen over de school.

Aanmeldmomenten

 • Zaterdag 6 februari 2021
  Van 10 uur tot 12 uur
 • Woensdag 10 februari 2021
  van 14.30 tot 19.00 uur
 • Woensdag 17 februari 2021
  van 14.30 tot 19.00 uur

Na aanmelding handelen we conform de regionaal vastgestelde plaatsingsprocedure.

Bij overaanmelding voor een bepaalde afdeling hanteren we op onze school twee voorrangsregels:

 • Kinderen van eigen medewerkers.
 • Leerlingen die al een broertje of zusje op onze school hebben.

Bij over aanmelding voor een bepaalde afdeling zal er door een notaris geloot worden.

Intakegesprekken

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Om die reden voeren we met alle toekomstige leerlingen en hun ouders, na plaatsing, een intakegesprek van ongeveer 30 minuten. Dit gesprek zal plaatsvinden aan het begin schooljaar 2021/2022.

Aanmelden en Covid-19

We doen ons best om bovengenoemde aanmelddata gewoon door te laten gaan. Uiteraard zullen we e.e.a. organiseren conform de richtlijnen m.b.t. Covid-19 die op dat moment gelden. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, neem dan telefonisch contact met ons op eventuele wijzigingen in de wijze van aanmelden zullen we via deze website communiceren.