Aanmelden

Aanmelden eerste leerjaar

Aanmelden voor schooljaar 2018/2019

Op het Rijswijks Lyceum hebben we plaats voor maximaal 232 leerlingen in het eerste leerjaar volgens de volgende streefverdeling:

klas Percentage % 
1 mavo 24
1 havo/mavo 24
1 havo 13
1 vwo/havo 13
1 vwo 26


 totaal: 100

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2018-2019, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Aanmelden kan iedere werkdag van 10 februari tot en met 23 februari 2018. Op de volgende data kunt u ook langskomen voor meer informatie over de school (en ook voor aanmelden):

  • Woensdag 14 februari 2018
    van 14.30 tot 20.00 uur
  • Woensdag 21 februari 2018
    van 14.30 tot 20.00 uur

Na aanmelding handelen we conform de regionaal vastgestelde plaatsingsprocedure (https://www.bovohaaglanden.nl/po-vo-procedure).

Bij overaanmelding hanteren we op onze school twee voorrangsregels:

  • Kinderen van eigen medewerkers.
  • Leerlingen die al een broertje of zusje op onze school hebben.

Bij overaanmelding zal er bovendien door een notaris geloot worden.

Intakegesprekken

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Om die reden voeren we met alle toekomstige leerlingen en hun ouders, na plaatsing, een intakegesprek van ongeveer 30 minuten. Op die manier kunnen we alvast kennismaken met nieuwe leerlingen en hun ouders. De intakegesprekken vinden plaats medio juni 2018.