Aanmelden

Het gebouw

Ongeveer 1000 leerlingen volgen onderwijs op het Rijswijks Lyceum. In het eigen schoolgebouw valt elke leerling binnen een eigen onderwijsteam van ongeveer 250 tot 300 leerlingen. Op die manier waarborgen we de overzichtelijkheid, kleinschaligheid en veiligheid van ons onderwijs. Een gebouw dat een inspirerende en uitdagende werk- en leeromgeving vormt voor leerlingen en docenten, is daarbij ook essentieel.

Modern en licht

Na de ingrijpende renovatie van het Rijswijks Lyceum zijn we trots op het resultaat. Het gebouw is licht en transparant zodat het onderwijs zichtbaar is. De lokalen zijn uitgerust met moderne technieken, zoals ‘smartborden’ die eigentijds onderwijs mogelijk maken. De leerlingen kunnen in het gehele gebouw gebruik maken van wifi.

Daarnaast zijn er speciale lokalen om experimenten en proeven te doen. Er is een prachtige mediatheek met werkplekken en computers voor de leerlingen. De theaterzaal heeft een eigen toneeltoren en tribune. Ook de overblijfruimtes voor de leerlingen zijn ruim en eigentijds.

Het schoolterrein en gymzalen

Buiten is er een ‘groen’ en aantrekkelijk schoolterrein met mogelijkheden voor leerlingen om op een actieve wijze pauzes door te brengen Voor de gymlessen en sportactiviteiten hebben we de beschikking over drie sportzalen op ons eigen schoolterrein.

Tevens zijn wij met voorbereidingen gestart om twee gymzalen uit de jaren ‘50 te vervangen door twee nieuwe gymzalen die beter voldoen aan de eisen van de tijd en beter aansluiten bij het eigentijdse onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden. Over deze voorgenomen nieuwbouw zijn wij in gesprek met de Gemeente Rijswijk.