Aanmelden

Aanmelden eerste leerjaar

Persoonlijk contact staat hoog in ons vaandel. Om die reden voeren we na aanmelding een intakegesprek van ongeveer 30 minuten met jou, als toekomstige leerling en je ouders. Op die manier kunnen we alvast kennismaken met alle nieuwe leerlingen en hun ouders en bespreken wat de beste onderwijsplek is voor jou.

Toelatingseisen

Wanneer kun je je aanmelden voor leerjaar 1 op het Rijswijks Lyceum?
Leerlingen zijn toelaatbaar in één van de afdelingen van het Rijswijks Lyceum of het Van Vredenburch College met een schooladvies van de verwijzende (basis)school voor minimaal de afdeling waarvoor de leerling zich aanmeldt.

Leerlingen worden geplaatst in een afdeling die overeenkomt met het advies van de basisschool.

Voor een plaats in de hoogbegaafden afdeling moet je voldoen aan tenminste 3 van onderstaande criteria, waaronder in ieder geval een positief advies van de basisschool:

 1. Minimaal vwo-advies van de afleverende basisschool.
 2. Positieve studie- en werkhouding, blijkt uit het onderwijskundig rapport.
 3. Minimaal 3 A-scores in de beschreven toets onderdelen van het leerlingvolgsysteem, waarvan in ieder geval begrijpend lezen deel uitmaakt.
 4. Geen of minimale leerachterstanden.
 5. IQ minimaal 130.

Hoe aanmelden?

Hoe kun je je aanmelden voor het 1e leerjaar?

 • Ouders melden persoonlijk aan, waarna een intakegesprek volgt (periode januari t/m april).
 • De inschrijf- en intakeprocedure wordt conform het per jaar vast te stellen ‘tijdspad Regionale BOVO-procedure’ uitgevoerd.
 • Aanmelding is plaatsing, tenzij ons aanbod van onderwijs en/of begeleiding niet bij de leerling past of het maximaal aantal plaatsen is bezet. Hierover beslist de toelatingscommissie. De toelatingscommissie bestaat uit de rector, een teamleider, (een docent uit het betreffende team) en een zorgcoördinator.
 • Alle leerlingen worden gescreend via een screeningsformulier. Dit dient als bespreekdocument voor de toelatingscommissie.
 • Enkel leerlingen waar twijfel over bestaat, of leerlingen die mogelijk moeten worden afgewezen, worden besproken in de toelatingscommissie.
 • Medio maart (of april ingeval 2e aanmeldronde) ontvangen alle ouders van de tot dan toe aangemelde leerlingen een bevestiging van inschrijving of afwijzing, conform het ‘tijdspad Regionale BOVO-procedure’.
 • Bij overaanmelding voor een bepaalde afdeling wordt er door een notaris geloot.
 • Voorrangsregeling: leerlingen die al een broertje of zusje op school hebben zitten hebben altijd voorrang op andere leerlingen die zich hebben aanmeld.